OPŽP 2015 – 2020 zahajuje příjem žádostí

Neváhejte a navyšte Váš obecní rozpočet o poskytované dotace z OPŽP.

Tak jako v minulých letech Vám nabízíme služby v rámci získávání dotací. Garantujeme profesionální řešení díky našim dlouholetým zkušenostem.

Veškeré konzultace a posouzení záměrů až do podání žádosti o dotaci nabízíme ZDARMA.

Nyní můžete požádat v novém Operačním programu Životní prostředí o dotaci 85% na:

 1. Čističky odpadních vod (ČOV) a kanalizace.85
  • Rekonstrukce, zkapacitnění i nová výstavba.
 2. Nakládání s odpadem.
  • Nákup kontejnerů na třídění odpadu (papír, plast, sklo, kov, elektronika, textil, …), stavba kontejnerových hnízd, stavba podzemních kontejnerů (částečně zapuštěné nebo zcela zapuštěné pod zem).
  • Stavba a vybavení kompostáren.
  • Nákup svozové techniky.
  • Nová výstavba a modernizace sběrných dvorů.
 3. Snižování prašnosti a emisí.Nákup traktorů, manipulárorů, rozmetadel a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší.
 4. Protipovodňová opatření.
  • Stavby nádrží s regulací odtoku, vsakovacích a retenčních šachet, rybníků, poldrů.
 5. Revitalizace a nová výsadba sídelní zeleně – dotace 60%
  • Nové založení a revitalizace parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů.
  • Budování vodních prvků jako jsou jezírka, tůně, mokřady, retenční nádrže na srážkovou vodu.

V případě zájmu o více informací nebo o vyřízení dotace nás kontaktujte přes připravené formuláře:

 1. Podrobné informace a kontaktní formulář – ČOV a kanalizace.
 2. Podrobné informace a kontaktní formulář – Nakládání s odpadem.
 3. Podrobné informace a kontaktní formulář – Snižování prašnosti.
 4. Podrobné informace a kontaktní formulář – Protipovodňová opatření.
 5. Podrobné informace a kontaktní formulář – Sídelní zeleň.

Využijte dotací, dokud je dostatek financí na veškerá zaměření projektů.

Těšíme se na brzkou spolupráci.

 

Jiří Veselka

733 544 484

projektový manažer

Kategorie