Naše služby

Vyřídíme Vám dotaci na klíč

Komplexní řešení dotací na míru, bez starostí a správně.

Nabízíme odborné zpracování dokumentů, které budete k realizaci záměru potřebovat.

 

Služby pro PODNIKATELE

 1. Dotační poradenství, včetně výběru nejvhodnější dotace.
 2. Zpracování a registrace žádosti o dotaci.
 3. Správa a administrace již získaných dotací.
 4. Asistence při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.
 5. Výběr dodavatele.
 6. Projekční práce (výrobní haly, administrativní budovy, rybníky).
 7. Rozpočtářské práce (RTS, URS, kalkulace).
 8. Studie proveditelnosti k projektům.
 9. Návrh vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti budov (Zateplení, výměna kotlů, optimalizace zdrojů vytápění).
 10. Energetické audity, energetické průkazy budov, energetické štítky (bytových domů, rodinných domů, výrobních hal, kancelářských budov).
 11. Rozptylové studie.
 12. Akustické studie a měření hluku.
 13. Pachové studie.
 14. EIA – hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí.
 15.  Automatizace v průmyslu a stavebnictví.
 16.  Návrh využití 3D tisku ve výrobě.

 

Služby pro ZEMĚDĚLCE

 1. Dotační poradenství, včetně výběru nejvhodnější dotace.
 2. Zpracování a registrace žádosti o dotaci.
 3. Správa a administrace již získaných dotací.
 4. Asistence při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.
 5. Výběr dodavatele.
 6. Projekční práce (bioplynové stanice, zemědělské stavby, protierozní opatření, rybníky, jímky, hnojiště).
 7. Rozpočtářské práce (RTS, URS, kalkulace).
 8. Studie proveditelnosti k projektům.
 9. Návrh vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti budov (Zateplení, výměna kotlů, optimalizace zdrojů vytápění).
 10. Pachové studie.
 11. EIA – hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí.
 12. Dotované zemědělské poradenství.

 

Služby pro OBCE

 1. Dotační poradenství, včetně výběru nejvhodnější dotace.
 2. Zpracování a registrace žádosti o dotaci.
 3. Správa a administrace již získaných dotací.
 4. Asistence při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.
 5. Realizace výběrového řízení.
 6. Projekční práce (vodovodů, kanalizací, ČOV, liniových staveb, protipovodňových opatření, rybníků, veřejných budov).
 7. Rozpočtářské práce (RTS, URS, kalkulace).
 8. Studie proveditelnosti k projektům.
 9. Návrh vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna kotlů, optimalizace zdrojů vytápění).
 10. Energetické audity, energetické průkazy budov, energetické štítky, pasporty (bytových domů, veřejných budov, veřejného osvětlení).
 11. Rozptylové studie.
 12. Akustické studie a měření hluku.
 13. Pachové studie.
 14. Měření prašnosti.
 15. EIA – hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí.
¨

 

Kontaktujte nás

Odborným podáním šetříte nejen svůj čas a energii, ale i peníze.

Neriskujte a kontaktujte nás!

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie