Aktuální dotace pro obce do 3000 obyvatel z MMR

Získejte dotaci 70% na rok 2019 od MMR pro obce do 3.000 obyvatel na následující investice: 

Obnova místních komunikací

 • dotace je určena na obnovu místních komunikací (oprava včetně změny povrchu),
 • minimální výše dotace 500 tis. Kč,
 • maximální výše dotace 5 mil. Kč.

Obnova sportovní infrastruktury

 • dotace je na obnovu školních hřišť a školních tělocvičen,
 • minimální výše dotace 500 tis. Kč,
 • maximální výše dotace 5 mil. Kč.

Obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 • dotace je na propustky, mosty a lávky přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, parkovací a odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost obcí, zastávky linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy,
 • minimální výše dotace 200 tis. Kč,
 • maximální výše dotace 1 mil. Kč.
K podání žádosti je nutné mít zpracovanou stavební dokumentaci s položkovým rozpočtem a vyhotovený „Rozvojový dokument obce

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 • dotace je pouze na kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, školní budovy,
 • minimální výše dotace 500 tis. Kč,
 • maximální výše dotace 10 mil. Kč.

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

 • dotace je na objekty, které nejsou kulturní památkou a jsou v majetku obce,
 • jedná se o kaple, kapličky, márnice, sochy, boží muka, kříže, hřbitovy a hřbitovní zdi,
 • minimální výše dotace 50 tis. Kč,
 • maximální výše dotace 500 tis. Kč.

Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku

 • dotace na veřejná hřiště, koupaliště, naučné stezky, posezení v přírodě apod.,
 • minimální výše dotace 100 tis. Kč,
 • maximální výše dotace 3 mil. Kč.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Vyhotovíme rozvojový dokument obce pokud jej nemáte.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie