16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Využijte šance dotací na nová zařízení a technologie

Získejte dotaci 50% na podporu nových postupů a technologií v zemědělské výrobě, uvádění nových produktů na trh a zlepšení životních podmínek zvířat. 

Popis výzvy

Program výzvy je zaměřen na nákup vybavení, která slouží ke zpracování zemědělských produktů novými postupy a technologiemi a s uvedením nových produktů na trh. Dalším cílem je podpora lepších životních podmínek zvířat (lepší stájové prostředí, více lehacího prostoru, zajištění výběhu a prostor na přečkání zimy) a také vytvoření nových dodavatelských řetězců a rozvoj místních trhů.

Program 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je součástí Operačního programu Program rozvoje venkova.

Na co mohu dotaci využít

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není způsobilý).
 • Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně marketingu) – výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
 • DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.

Pro koho je dotace určena

 • Výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu.
 • Výrobci krmiv, kteří mají pro vývoj nového produktu vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.
 • Uskupení dvou a více subjektů (minimálně jeden subjekt je výzkumnou institucí a další subjekt je výrobce potravin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv, jehož prostřednictvím lze žádat o dotaci).

Podmínky a omezení

 • Projekt lze realizovat na celém území České republiky, mimo hlavního města Prahy.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být organizace producentů, mezioborová organizace nebo sdružení organizací producentů.
 • Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv.
 • Žadatel o dotaci musí zveřejnit výsledky projektu a seznámit veřejnost s projektem.
 • Nový produkt, technologie nebo postup musí být vyvinut spolu s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má kvalifikovaný personál a výrobní zdroje.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie