6.4.2. Podpora agroturistiky

Získejte dotaci na agroturistiku v letech 2016 – 2020

Čerpejte dotaci  45% na výstavbu, rekonstrukci, nebo vybavení penzionu.

Z dotace lze hradit i sportoviště, půjčovny nebo restaurace.

Dotace je určená pouze pro zemědělské podnikatele (s minimální historií 2 roky), majitele lesů či lesní hospodáře. Pro ostatní podnikatele v pohostinství a poskytovatele ubytovacích kapacit žádné jiné dotační možnosti nejsou. Podporovaná budou ubytovací zařízení s 6 – 40 lůžky s minimální investicí 200 tis. Kč a maximální 10 mil. Kč.

 

Na co mohu dotaci využít

 • rekonstrukce nebo výstavba penzionu,
 • úprava povrchů, parkování a doprovodná zeleň, oplocení,
 • zařízení např. kuchyní, heren, atd.
 • výstavba sportovišť a dětských hřišť,
 • vybavení pokojů, společenských místností, atd.
 • turistická infrastruktura a příslušné zázemí např. půjčovny.

Pro koho je dotace určena

 • zemědělský podnikatel s minimálně 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby,
 •  lesní hospodář s min. 10 ha lesa.

Preferované budou projekty

 • vytvoří pracovní místa,
 • méně finančně náročné,
 • respektující ochranu životního prostředí,
 • realizované v hospodářsky problémových regionech.

Praktický příklad získané dotace

Zemědělec se rozhodl postavit penzion jako doplňkovou činnost k jeho prvovýrobě a proto si požádal o dotaci na: rekonstrukci staršího objektu a přístavbu nové části budovy.

Žádost byla podána v roce 2013 s celkovými plánovanými náklady 10.000.000,- Kč. Začátkem roku 2013 mu byla dotace schválena ve výši 55% a podnikatel tak mohl svůj záměr zrealizovat.

Začátkem roku 2015 došlo ke kolaudaci celého zařízení, ke kontrole ze strany poskytovatele dotace a podnikateli byla dotace vyplacena v plné výši 5.500.000,- Kč.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie