Veřejné komunikace

Získejte dotaci na veřejné komunikace

Čerpejte dotaci až 90% na veřejné komunikace.

Opravte pomocí nových dotačních titulů veřejné komunikaci.

 

Na co mohu dotaci využít?

 • Stavební práce spojené s opravou veřejných komunikací II. třídy a vybrané komunikace III. třídy.
 • Výstavba a rozšíření chodníků za účelem zvýšení bezpečnosti.
 • Výsadba doprovodné zeleně.
 • Výdaje na technickou a projektovou dokumentaci.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Obce a města mimo hlavního města Prahy.

 

Praktický příklad získané dotace:

Obec se rozhodla zrekonstruovat hlavní komunikaci v obci, tak zažádala o dotaci na:

 • rekonstrukci komunikace,
 • doprovodné značení.

Žádost byla podána v roce 2009 s celkovými plánovanými náklady 2.200.000 Kč. Začátkem roku 2010 byla dotace schválena ve výši 90% a obec tak mohla svůj záměr zrealizovat. V roce 2011 byla obci vyplacena dotace v celkové výši 1.980.000Kč.

Vše zajistíme za vássil

 • ZDARMA vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • ZDARMA vám hlídáme veškeré dotační možnosti.
 • ZDARMA upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie