Proof of concept

Nepromarněte šanci a čerpejte dotaci na rozvoj technologií

Získejte dotaci 50% na rozvoj technologií a znalostí mezi podniky a organizacemi. 

Popis výzvy

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj přenosu technologií a znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi nejen na tuzemském trhu, ale i na mezinárodním. Východiskem programu bude nový nápad nebo rozpracovaný výzkum. Dalším bodem programu bude posouzení proveditelnosti projektu a v případě kladného vyhodnocení bude projekt doveden do finálního stádia, kdy bude vytvořen vzorek a nalezen vhodný obchodní partner.

 Program Proof of concept je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Rozpracovaný výzkum, který nemohl být dříve dokončen kvůli nedostatečným technologickým možnostem.
 • Spolupráce se zahraničními společnostmi.
 • Právní a finanční poradenství.
 • Služby pro výzkum a vývoj.
 • Studie proveditelnosti projektu.
 • Marketingové studie.

Pro koho je dotace určena

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
 • Neziskové organizace.
 • Orgány státní správy a samosprávy.
 • Podnikatelská seskupení.
 • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 50 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 50 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 50 % 51 – 250 zaměstnanců

 

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie