INOVACE – Inovační projekt

Získejte dotaci 45% na nové stroje a jiné výrobní technologie.

Minimální dotace je 1.000.000 Kč.

Popis výzvy

Cílem výzvy s názvem „INOVACE – Inovační projekt“ je posílení inovační výkonnosti českých firem, která vede ke zvyšování konkurenceschopnosti. Dotace směřuje k využívání nového know-how, zefektivnění výrobního procesu prostřednictvím zavádění nových metod a postupů výroby. Projekt lze zaměřit například i na zvýšení prodeje díky významné změně v designu či balení produktu. Minimální dotace u této výzvy je 1 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou především produktová a procesní inovace.

Program Inovace – Inovační projekt je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Čerpat můžete 45% dotace na technologie

Na co mohu dotaci využít

 • Pořízení nových strojů:
  • CNC stroje, obráběcí stroje, výrobní linky.
  • Olepovačky, lasery, lakovny, pily, 3D tiskárny.
  • Lisy a další stroje pro výrobu.
 • Pořízení technologií.
 • Pořízení HW a SW.
 • Technická a projektová dokumentace.

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Minimální dotace je 1 mil. Kč, maximální dotace 100 mil. Kč (ve výjimečných případech až 200 mil. Kč).
 • Maximální doba realizace je 3 roky.
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích CZ-NACE C10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58,59.20, 60; M 71.2; S 95.1.
 • Žadatel předkládá dokumentaci prokazující ukončený výzkum.
 • Žadatel předkládá podnikatelský záměr.
 • Žadatel předkládá rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie