Informační technologie ICT

Čerpejte dotace až 45% na pořízení nových informačních technologií.

Rozvoj podnikání s evropskými dotacemi

Potřebujete ke svému podnikání pořídit informační a komunikační technologie (HW i SW)? Ušetřete si své finance a využijte evropské podpory. Informační technologie je možné pořizovat jak samostatně, tak i jako doplňkové náklady ostatních dotačních výzev. Najdeme vhodnou dotaci jak pro malé začínající firma, tak pro velké společnosti.
Největší dotace zaměřené na informační a komunikační technologie jsou v novém dotačním období  poskytovány na moderní a pokrokové digitální služby a aplikace ve všech oblastech podnikání.

Na co mohu dotaci využítdotace pro podnikatele

 • HW, SW, sítě, licence.
 • Nájmy pozemků a budov.
 • Služby expertů.
 • Superhrubé mzdy na 24 měsíců

Výše uvedené náklady je možné čerpat pouze na tyto záměry:

 • Tvorba aplikací a vývoj SW.
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb.
 • Budování a modernizace datových center.

Podnikatelé do 3 let nebo doplňkově s jinou dotací

 • Hardware a sítě (tiskárny, skenery, disková pole, racky, PDA).
 • Ostatní stroje a zařízení (terminály, čtečky čárových kódů a kamerové systémy).
 • Práva duševního vlastnictví (licence, patenty).
 • Software a data.

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců

 

Dotační programy

Technologie Dotace pro mikropodniky s maximálně 3 letou historií. Uznatelný je nákup HW i SW zařazených do dlouhodobého majetku společnosti.

ICT a sdílené služby Dotace na tvorbu moderních a pokrokových aplikací a SW, zřizování a provoz sdílených služeb, modernizaci a budování datových center.

Inovace – Inovační projekt Dotace na pořízení nových strojů, HW a SW s nutností prokázání inovace ve společnosti.

Praktický příklad získané dotace

Společnost se rozhodla pořídit nové informační technologie do společnosti a zažádala o dotaci na:

 • čtečky čárových kódů
 • terminály čárových kódů
 • centrální uložiště
 • počítače
 • software potřebný k novým serverům
 • služby expertů pomáhajících při zapojení

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 3.000.000,- Kč. Začátkem roku 2011 byla společnosti schválena dotace ve výši 60% a mohla tak svůj záměr zrealizovat. V průběhu roku 2011 došlo k instalaci celého zařízení, ke kontrole ze strany poskytovatele dotace a podnikateli byla dotace vyplacena v plné výši 1.800.000,- Kč.

ICT

Vše zajistíme za vás

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie