Pre-commercial Public Procurement

Nepropásněte šanci na dotaci v oblasti výzkumu

Získejte dotaci až 100% na spolupráci veřejného sektoru a podniku realizujícího výzkum a vývoj.

Popis výzvy

Program je zaměřen na zadávání zakázek služeb v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnují sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy podniky vytváří v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru. Výsledkem programu jsou první zkušební výrobky, které veřejný sektor otestuje.

Program Pre-commercial Public Procurement je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Služby v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Spolupráce s veřejnými orgány.
 • Spolupráce s odborníky VaV.

Pro koho je dotace určena

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
 • Orgány státní správy a samosprávy.
 • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik až 100 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik až 100 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik až 100 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik až 100% 250 a více zaměstnanců

Podmínky a omezení

 • Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Praha.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie