Rekonstrukce a stavba

Získejte dotaci na podnikatelskou nemovitost

Čerpejte dotace až 50 % na rekonstrukce podnikatelských nemovitostí.

Využijte příležitosti v novém dotačním období 2014 – 2020.

Rozvoj podnikání s evropskými dotacemi

Plánujete rozšířit, modernizovat, zateplovat nebo založit provozovnu ke svému podnikání? Nové dotační období přináší výzvy, ze kterých na tyto záměry můžete čerpat evropské finance.

Nejvhodnější podporu nabízí program Nemovitosti, ze kterého je možné čerpat finance na rekonstrukce brownfield, zastaralých a technicky nevyhovujících provozoven s podlahovou plochou nad 500m2. Dále pak program Úspory energie, ze kterého je možné čerpat dotaci 65% na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity.50

Na co mohu dotaci využít

 • Rekonstrukce a přístavby provozoven.
 • Demolice a výstavby provozoven.
 • Zateplení, nová okna a výměna zdroje vytápění.
 • Modernizace provozoven.
  • Systémy regulace.
  • Rozvody.
  • Výroba energie pro vlastní spotřebu.
  • Osvětlení.
  • Využití odpadní energie.
  • Kogenerační jednotky.
  • Další obdobné technologie.

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace na rekonstrukce Určení kategorie podniku Dotace na úspory eng.
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců 50 %
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců 50 %
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců 40 %
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců 30 %

 

Dotační programy

Nemovitosti Dotace 45% k rekonstrukci brownfieldů na podnikatelské nemovitosti včetně přístaveb.

Úspory energie Dotace dosahující podpory 50% na pořízení jakýchkoli technologií, které povedou k úspoře energií při podnikání.

Praktický příklad získané dotace

Společnost se rozhodla kompletně zrekonstruovat nemovitost na podnikatelské účely a rozhodla se požádat o dotaci na:

 • stavební práci spojené s kompletní rekonstrukcí nevyhovující nemovitosti
 • projektovou dokumentaci
 • demolice havarijních částí
 • inženýrskou činnost ve výstavbě
 • vybudování nového parkoviště
 • vybudování garážového stání
 • úprava povrchů areálu

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 15.000.000,- Kč. Začátkem roku 2011  byla společnosti schválena dotace ve výši 60% a mohla tak svůj záměr zrealizovat. V průběhu roku 2011 a 2012 probíhaly stavební práce. Koncem roku 2012 došlo ke kontrole ze strany poskytovatele dotace a podnikateli byla dotace vyplacena v plné výši 9.000.000,- Kč.

Vše zajistíme za váscompany-building-icon

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie