4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Nepropásněte šanci a čerpejte dotace na investice do zemědělství

Získejte dotace až 60% na zemědělské technologie, stroje a stavby.

Výše dotace je 40%, +10% pro mladé začínající zemědělce, + 10% pro znevýhodněné oblasti (LFA).

Popis výzvy

Cílem programu je podpora v investování do živočišné a rostlinné výroby, která by vedla ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem.

Program 4.1.1 Investice do zemědělských podniků je součástí Operačního programu Program rozvoje venkova.

Na co mohu dotaci využít

 • Stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz,drůbeže, králíků a koní).
 • Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení.
 • Pořízení technologií pro živočišnou výrobu.
 • Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování.
 • Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku.
 • Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu.
 • Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod, pořízení technologie skladování obilovin a olejnin.
 • Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových a protidešťových systémů (ovocné sady, chmelnice a školky).
 • Výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí proti ptactvu ve vinicích.
 • Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií.
 • Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií.
 • Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.
 • Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Pro koho je dotace určena

 • Zemědělští podnikatelé (fyzická nebo právnická osoba splňují definici zemědělského podnikatele).
 • Skupina zemědělců (podnikatelský subjekt, který je vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí zařízení sloužící zemědělské výrobě).

Podmínky a omezení

 • Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy kvůli snížení konečné spotřeby energie.
 • Maximální příspěvek na projekt je 90 000 000 Kč.
 • Minimální příspěvek na projekt je 60 000 Kč.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie