3.3 Rekultivace starých skládek

Využijte šance dotací na zajištění nebezpečných skládek

Získejte dotaci až 85% na odstranění nepovolených skládek a na obnovu krajiny, kde se nachází skládka. 

Popis výzvy

Cílem programu je obnova krajiny, kde se nacházela stará skládka, odstranění nepovolených skládek, zajištění starých a nebezpečných skládek a zahlazení zásahů způsobených člověkem v krajině. Výsledkem rekultivace (obnovy krajiny) mohou být nová pole, lesy a rekreační zázemí.

Program 3.3 Rekultivace starých skládek je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Obnova narušené krajiny, kde se nachází skládka.
 • Rekultivace starých skládek, které jsou technicky nezabezpečeny.
 • Odstranění nepovolených skládek.

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie