NOVÁ zelená úsporám 2013 – 2020

Majitelé rodinných domů, využijte dotace na vaše bydlení

Šetřete náklady na vytápění a zateplení svého rodinného domu.

Uznávány jsou veškeré výdaje proplacené po 1. lednu 2014.

nová zelená úsporám

 

Získejte dotaci:

 

Výše dotace na zateplení a výměnu oken

 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na 50% řádně doložených způsobilých výdajů a je proplácena až po řádném dokončení realizace.
 • Přesnou výši dotace Vám vypočítáme dle úspor tepla unikajícího z domu.
 • Maximální výše podpory u jednoho žadatele je 5 mil. Kč.

 

Výše podpory na výměnu zdroje vytápění

Typ podpory Podpora při současném zateplení a výměně oken Podpora bez zateplení a výměny oken 
Kotel na biomasu s ruční dávkou paliva

50.000,-Kč

40.000,-Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dávkou paliva

100.000,-Kč

80.000,-Kč

Krbová kamna a uzavřené krbové vložky na biomasu s ruční dávkou paliva a teplovodním výměníkem

50.000,-Kč

40.000,-Kč

Krbová kamna na biomasu se samočinnou dávkou paliva a teplovodním výměníkem

50.000,-Kč

40.000,-Kč

Tepelné čerpadlo voda-voda

100.000,-Kč

80.000,-Kč

Tepelné čerpadlo země-voda

100.000,-Kč

80.000,-Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

75.000,-Kč

60.000,-Kč

Plynové kondenzační kotle

18.000,-Kč

15.000,-Kč

Solární panely (systémy) pro přípravu teplé vody

35.000,-Kč

35.000,-Kč

Solární panely (systémy) pro přípravu teplé vody a přitápění

50.000,-Kč

50.000,-Kč

Instalace jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla

100.000,-Kč

Není podporováno

 

Navíc získáte

 • 10.000,-Kč – na kombinaci jednotlivých opatření.
 •  5.000,-Kč – na odborný dozor.
 • 25.000,-Kč – (max. 15% z částky podpory) na technickou dokumentaci a energetický audit (zateplení a výměna oken).
 •   5.000,-Kč – na výpočty úniků tepla při výměně zdroje vytápění či solárních panelů.

 

Zajistíme za vás

 1. Návrh způsobu zateplení a nového zdroje vytápění.
 2. Veškerou dokumentaci nutnou k získání dotace (tecnické výkresy, odborný posudek – energetický audit).
 3. Sepsání, podání a schválení žádosti o dotaci.
 4. Odborný dozor.
 5. Kompletní vyúčtování a proplacení dotace.

 

Cena za kompletní vyřízení dotace na klíč

 Dotace na: Cena
 Solární panely na ohřev TUV 10.000,-Kč
 Solární panely na ohřev TUV a přitápění 12.000,-Kč
 Vytápění 15.000,-Kč
 Zateplení a výměnu oken 30.000,-Kč
 Kombinace zateplení a vytápění 35.000,-Kč

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

 

Kategorie