4.3.2 Lesnická infrastruktura

Čerpejte dotace na nové technologie a lesní cesty

Získejte dotaci 80% na modernizaci lesnické infrastruktury, na zavádění nových technologií a na nákup nových strojů a zařízení. 

Popis výzvy

Cílem programu je podpora výstavby a rekonstrukce lesních cest (povrch může být z asfaltového betonu, z penetračního makadamu s dvouvrstvým uzavíracím nátěrem, ze štěrku), nových lesních technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí, dále podpora nákupu nových strojů a zařízení pro školkařskou činnost a nového technického vybavení do provozoven, které zpracovávají dřevo. Dalším cílem je zachování a zlepšení přírodních ekosystémů.

Program 4.3.2 Lesnická infrastruktura je součástí Operačního programu Program rozvoje venkova.

Na co mohu dotaci využít

 • Výstavba a rekonstrukce lesních cest (silniční příkopy, mosty, svodnice, pramenné jímky).
 • Zavádění nových technologií šetrných k životnímu prostředí.
 • Nákup nových strojů.
 • Vybavení do dřevozpracujících provozoven.
 • Nákup pozemku (maximálně do 10% způsobilých výdajů).
 • Projekční a průzkumné práce.
 • Úpravy staveb dopravní infrastruktury.

Pro koho je dotace určena

 • Fyzické nebo právnické osoby.
 • Sdružení s právní subjektivitou.
 • Obce nebo jejich svazky.
 • Lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Podmínky a omezení

 • Maximální příspěvek na projekt je 6 400 000 Kč.
 • Minimální příspěvek na projekt je 8 000 Kč.
 • Projekt lze uskutečnit na celém území České republiky, mimo území hlavního města Prahy.
 • Na každý projekt musí být vydán souhlas od Ministerstva životního prostředí.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie