1.1 Snížení znečištění vod

Využijte šanci a čerpejte dotaci na snížení znečištění vod

Získejte dotaci až 85% a mějte kvalitní vodní zdroje. 

Popis výzvy

Program je zaměřen zejména na výstavbu kanalizací a modernizaci čistíren odpadních vod (ČOV). Dále pak na odstranění nadměrného zatížení povrchových i podzemních vod živinami způsobenými lidskou činností, jako jsou dusíkaté látky a fosfáty. V neposlední řadě pak na zlepšování kvality vody a zajištění dodávek pitné vody.

Program 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

  • Výstavba a modernizace kanalizací.
  • Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod.
  • Odstraňování příčin značného zatížení povrchových vod živinami.
  • Likvidace odpadních vod.

Uznatelné náklady

  • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
  • Dokumentace pro provádění stavby.
  • Nákup nemovitosti.
  • Studie proveditelnosti.
  • Projektová dokumentace.
  • Analýzy potenciálu odpadů.
  • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
  • Projektové dokumentace pro projekty dodávek.
  • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
  • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
  • Řízení dopravy a realizace projektu.
  • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
  • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).

Pro koho je dotace určena

  • Kraje.
  • Obce a města.
  • Dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu.
  • Státní podniky.
  • Státní organizace.
  • Městské části hlavního města Prahy.
  • Příspěvkové organizace.
  • Obchodní společnosti a družstva.

Podmínky a omezení

  • Výzva je průběžná, nesoutěžní a vztahuje se na individuální projekty.

Vše zajistíme za vás

  • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
  • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
  • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
  • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
  • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie