4.2 Posílení biodiverzity

Nezmeškejte šanci a čerpejte dotaci na obnovu ekosystému

Získejte dotaci až 85% na zastavení úbytku biologické rozmanitosti. 

Popis výzvy

Cílem programu je péče o vzácné živočišné a rostlinné druhy, cenná stanoviště rostlin a živočichů, jejich obnova a tvorba. Dalším bodem programu je ochrana před šířením expanzivních druhů a omezení výskytu invazních druhů, které na daném území vytlačují původní ekosystém a dále podpora žití vzácných druhů v urbanizovaném prostředí.

Program 4.2 Posílení biodiverzity je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

 

Na co mohu dotaci využít

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Projektová dokumentace.
 • Studie proveditelnosti.
 • Finanční a ekonomické analýzy.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Manažerské řízení přípravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzdy, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).
 • Nákup nemovitosti.
 • Mzdové náklady na realizaci projektu (pouze v případě činností zemědělského a lesnického charakteru).
 • Sběr informací, studie hodnotící riziko.
 • Mapování a monitoring.

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

 • Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 250 000 Kč (bez DPH).
 • Podpořeny budou projekty realizované na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie