Školicí střediska

Nepropásněte šanci a čerpejte dotaci na vzdělávání a rozvoj

Získejte dotaci 50% na zřízení firemního školicího střediska.

Popis výzvy

Cílem výzvy je budování infrastruktury, určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském odvětví. V tomto programu budou podporované projekty, zaměřené zejména na školení/vzdělávání zaměstnanců (z nadpoloviční většiny), zaměstnavatelů a podnikajících fyzických osob z podporovaných oborů.

Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít50

 • Výstavba nových školicích center a místností.
 • Rekonstrukce stávajících školicích center.
 • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, stroje na kterých bude zaměstnavatel proškolovat, praktické školicí pomůcky atd.
 • Drobný hmotný i nehmotný majetek.
 • Pořízení vzdělávacích programů.
 • Služby školitelů.

 

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 50 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 50 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 50 % 51 – 250 zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Minimální dotace je 500 tis. Kč.
 • Maximální dotace 5 mil. Kč.
 • Náklady jsou uznatelné od data podání registrační žádosti.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavní město Prahu.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie