Nízkouhlíkové technologie

Čerpejte první dotace na rozvoj nízkouhlíkových technologií

Získejte dotaci na pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic.

Akumulujte elektřinu, teplo nebo chlad v budovách.

Zpracovávejte druhotné suroviny pro další využití.

Popis výzvy

Cílem programu je uplatnění nových nízkouhlíkových technologií a zavádění elektromobility. Účelem programu je zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a snižování produkce CO2.

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

Aktivita a) Elektromobilita
 • Pořízení elektromobilů.
 • Pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu nikoliv pro veřejné dobíjení).
Aktivita b) Akumulace energie
 • Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií).
Aktivita c) Druhotné suroviny
 • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností).
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny).
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Způsobilými náklady jsou obecně dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a studie proveditelnosti.

 

Výše dotace pro jednotlivé aktivity

 

Aktivita a) pořízení elektromobilů a dobíjejících stanic

Minimální a maximální výše dotace pro aktivitu a) – pořízení elektromobilů: 70 000 Kč až 3 mil. Kč.

Minimální a maximální výše dotace pro aktivitu a) – pořízení dobíjecích stanic: od 50 000 Kč až do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 70% 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 70 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 60 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 50 % 250 a více zaměstnanců

POZOR vzhledem k existenci tabulky s maximálními uznatelnými náklady na pořízení elektromobilů, je reálná dotace na nákup elektromobilu mezi 20% – 25% z pořizovací ceny osobního nebo užitkového elektromobilu. Pro získání bližších informací nás neváhejte kontaktovat.

Aktivita b) akumulace energie

Minimální a maximální výše dotace pro aktivitu b) – akumulace energie: od 50 000 Kč až do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 60 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 60 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 50 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 40 % 250 a více zaměstnanců

 

Aktivita c) druhotné suroviny

Minimální a maximální výše dotace pro aktivitu c) – druhotné suroviny: od 1 mil. Kč až do výše 100 mil. Kč.

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

Podporováno není

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.
 • Výzkumné, vývojové projekty.
 • Nákup elektromobilů vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy.
 • Technologie zpracovávající komunální odpad.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie