Řemeslná výroba

Získejte dotaci na řemeslnou výrobu

Získejte dotaci 45% na pořízení nových strojů a technologií.

Šetřete pořizovací i provozní náklady.

Využijte příležitosti v novém dotačním období 2014 – 2020.

 

Na co mohu dotaci využít?

  • pořízení nových strojů a technologií do vaší výroby,
  • rekonstrukce dílny nebo haly (pouze nad 500m2),
  • zateplení, výměna oken a vytápění,
  • pořízení drobnějšího vybavení (vrtačky, pily, nářadí, atd.),
  • technická dokumentace,
  • projektová dokumentace.

 

Pro koho je dotace určena?

 • právnické osoby (mimo akciových společností s akciemi na doručitele),
 • fyzické osoby,
 • zemědělci a zemědělská družstva podnikající déle jak 2 roky, jejichž zemědělské aktivity tvoří více než 40% celkových ročních příjmů jsou zvýhodněni.

Praktický příklad získané dotace

Malý podnik se rozhodl pořídit 2 nové stroje a zrekonstruovat výrobní halu, proto si požádal o dotaci na:

nákup balícího stroje,

nákup řezacího stroje.

Žádost byla podána v roce 2012 s celkovými plánovanými náklady 10.000.000,- Kč. Začátkem roku 2013  byla společnosti schválena dotace ve výši 60% a mohla tak svůj záměr zrealizovat. V průběhu roku 2013 došlo ke kolaudaci celého zařízení, ke kontrole ze strany poskytovatele dotace a podnikateli byla dotace vyplacena v plné výši 6.000.000,- Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie