Reference

Reference

Za 6 let působení na trhu jsme pomohli svým klientům po celé České republice získat dotace v celkové výši přesahující 100.000.000,-Kč.

Uvádíme vždy jednu referenci v každé dotační oblasti rozdělenou dle typu žadatele:

Reference podnikatelských dotací

Dotace na pořízení strojů a technologií

Žadatel UNiBON, spol. s r.o. (střední podnik)
Zdroj dotace Operační program Podnikání a inovace
Výše investice 10.000 tis. Kč
Výše dotace 4.000 tis. Kč
Účel dotace Rozšíření výroby – pořízení strojů

 

Žadatel Pekárna Kněževes, s.r.o. (mikropodnik)
Zdroj dotace Program rozvoje venkova
Výše investice 10.000 tis. Kč
Výše dotace 4.900 tis. Kč
Účel dotace Rekonstrukce výrobní haly a pořízení výrobních strojů

 

Žadatel TopDesign Stavby, s.r.o.
Zdroj dotace Operační program Životní prostředí
Výše investice 1.600 tis. Kč
Výše dotace 1.440 tis. Kč
Účel dotace Pořízení zametacího stroje za účelem snížení prašnosti

 


 

Reference dotací pro obce

Žadatel obec Kojčice
Zdroj dotace Program rozvoje venkova
Výše investice 2.000 tis. Kč
Výše dotace 1.700 tis. Kč
Účel dotace Stavba multifunkčního a dětského hřiště

 

Žadatel obec Vlastibořice
Zdroj dotace Operační program Životní prostředí
Výše investice 2.000 tis. Kč
Výše dotace 1.800 tis. Kč
Účel dotace Pořízení zametacího stroje za účelem snížení prašnosti

 

Reference zemědělských dotací

Žadatel Ondřej Pána
Zdroj dotace Program rozvoje venkova
Výše investice 2.150 tis. Kč
Výše dotace 1.100 tis. Kč
Účel dotace Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

Žadatel Ing. Kovář Miloš 
Zdroj dotace Operační program životní prostředí
Výše investice 4.467 tis. Kč
Výše dotace 3.938 tis. Kč
Účel dotace Výstavba rybníků a revitalizace toku

 

Reference NOVÁ Zelená úsporám

Žadatel Miroslav Malinský
Zdroj dotace Nová zelená úsporám
Výše investice 500 tis. Kč
Výše dotace 175 tis. Kč
Účel dotace Zateplení a výměna oken

 

Žadatel Ondřej Hlaváček
Zdroj dotace Nová zelená úsporám
Výše investice 313 tis. Kč
Výše dotace 85 tis. Kč
Účel dotace Pořízení tepelného čerpadla

 

Žadatel Ivan Pisetta
Zdroj dotace Nová zelená úsporám
Výše investice 2.500 tis. Kč
Výše dotace 435 tis. Kč
Účel dotace Stavba nízkoenergetického domu

Kategorie