Zpracování produkce

Získejte dotaci na zpracování zemědělské produkce

Čerpejte dotaci až 60% na pořízení nových strojů, technologií.

Postavte či opravte svou provozovnu.

Vlastní potravinářská výroba se vám vyplatí.

 

Na co mohu dotaci využít?

Z dotace mohou být pořízeny jak technologie, tak nové stavby či kompletní rekonstrukce budov:

 • rekonstrukce budovy na provozovnu sloužící k výrobě či zpracování vlastní produkce zemědělské prvovýroby,
 • technologické linky,otace na nezemědělské podnikání
 • balicí stroje,
 • jatka a porážky, ICT sloužící k dohledatelnosti všech výrobků,
 • technologie ke zpracování zeleniny,
 • sýrárna,
 • technologie ke zpracování vína,
 • plnící linky,
 • šrotovací linky,
 • technologie k čištění zrnin,
 • chladící boxy,
 • pojízdné prodejny,
 • automobily s chladící technikou,
 • manipulátory a jeřáby,
 • a spoustu dalších.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Stávající zemědělci a zemědělská družstva podnikající déle jak 2 roky, jejichž zemědělské aktivity tvoří více než 40% celkových ročních příjmů.
 • Začínající zemědělci, kteří doposud svou zemědělskou činnost nezahájili nebo ji provozují méně než 2 roky.

Praktický příklad získané dotace:

Zemědělský podnik se rozhodl ke své produkci mléka přidružit výrobu sýrů, proto si požádal o dotaci na:
• přístavbu budovy,
• technologii nutnou k výrobě sýra,
• balící stroj,
• chladící skříň.
Žádost byla podána v roce 2008 s celkovými plánovanými náklady 3.300.000,- Kč. V průběhu roku 2009 byla dotace schválena ve výši 60% a zemědělec tak mohl svůj záměr zrealizovat. Koncem roku 2009 mu byla vyplacena dotace v celkové výši 1.980.000 Kč.

 

Vše zajistíme za vássýr

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Příprava příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie