6.4.1. Investice do nezemědělských činností – diverzifikace

Čerpejte dotace na nezemědělskou činnost

Dotace 45% pro zemědělce na nezemědělské podnikání.

Dobře připravené a podané žádosti budou schváleny díky malé konkurenci.

Dotace je určená pouze pro zemědělské podnikatele s minimální historií 2 roky a slouží k rozšíření podnikání o ostatní podporované oblasti jako jsou např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, řemeslná výroba, maloobchod a další, aby zemědělec mohl podnikat v průběhu celého roku. Minimální investice je 200 tis. Kč a maximální 10 mi. Kč.

Na co mohu dotaci využít

Nejčastějšími odvětvími jsou – kovoobrábění, stavebnictví, autoopravna, různé výroby, atd. 

 • rekonstrukce nebo výstavba provozovny (včetně zázemí pro zaměstnance, rozvodů, bouracích prací, přípojek, atd.),
 • úprava povrchů, parkoviště, manipulační plochy,
 • pořízení strojů a technologií,
 • oplocení,
 • nákup nábytku a výpočetní techniky.

Pro koho je dotace určena

 • zemědělský podnikatel s minimálně 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby,
 •  lesní hospodář s min. 10 ha lesa.

Preferované budou projekty

 • vytvoří pracovní místa,
 • méně finančně náročné,
 • respektující ochranu životního prostředí,
 • realizované v hospodářsky problémových regionech.

Praktický příklad získané dotace

Zemědělec se rozhodl založit kovoobráběcí dílnu. Tak požádal o dotaci 45%  na pořízení CNC stroje a rekonstrukci výrobní dílny 8.000.000,- Kč. Po schválení dotace celý záměr zrealizoval, profinancoval a podal žádost o proplacení, na základě které mu byla vyplacena dotace 3.600.000,-Kč. Po dobu 5 let od proplacení dotace musí pořízené technologie a stavba sloužit za účelem, který zemědělec uvedl v žádosti o dotaci .

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie