Dotace na sociální byty

Čerpejte dotaci 400.000Kč – 600.000Kč na bytovou jednotku.

Maximální dotace na projekt je NOVĚ až 500.000 Euro.

Na co mohu dotaci využít?

 

Výstavba/přestavba pečovatelských bytů (až 600.000,-Kč/byt) max. 50m2

 • Pomáhá zajistit sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situai způsobené věkem (nad 65 let) nebo zdravotním stavem.
 • V místě těchto bytů musí být dostupná terénní služba sociální péče.
 • U jednočlenných domácností se musí jednat o nájemce který za posledních 12 měsíců nepřekročil 0,75 násobek průměrné měs. mzdy. U dvoučlenných domácností nesmí přesáhnout průměrnou měs. mzdu.
 • Na tyto byty se uzavírají smlouvy vždy na 2 roky.
 • Max. 200.000 EURO

Výstavba/přestavba vstupních bytů ( až 600.000,-Kč/byt) max. 80m2

 • Nájemníky jsou osoby s opakovaným vyplácením dávek v hmotné nouzi, nebo s čistým příjmem za posledních 12 měsíců max. 0,6 násobek (0,8/2členná, 0,9/3členná,…) průměrné měs. mzdy.
 • Na tyto byty se uzavírají smlouvy vždy na 2 roky.
 • Max. 200.000 EURO

Výstavba/přestavba komunitních domů pro seniory ( až 600.000,-Kč/byt) max. 45m2

 • Pomáhá zajisti sociální bydlení pro seniory starší 60 let s nižším než průměrným měsíčním příjmem. (1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti)
 • V komunitním domě může být minimálně 10 a maximálně 25 bytů s bezbariérovým přístupem.
 • V místě těchto bytů musí být dostupná terénní služba sociální péče.
 • Na tyto byty se uzavírají smlouvy vždy na 2 roky.
 • Max. 500.000 EURO

Žadatel o dotaci musí být výhradním majitelem nemovitosti bez zástavy např. bance a pozemek se nesmí nacházet v záplavové zóně. Není podporovaná přestavba rodinných domů.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Obce
 • Neziskové organizace
 • Právnické osoby

Praktický příklad získané dotace

Investor (nezisková organizace) si zažádala o dotaci na výstavbu vstupních bytů pro sociálně slabé.

Měla zpracovanou kompletní dokumentaci, včetně rozpočtů, souhlasu obce a stavebního povolení k výstavbě 7 bytů. Byla jí přiznána dotace 3.500.000Kč, které postupně profinancovala způsobem, že poskytovatel dotace proplácel přímo faktury stavební firmě. Po vyčerpání celé dotace hradil faktury již investor sám.

 

Nabízíme Vám i vyřízení žádostí o dotace na domovy důchodců a pečovatelské domy, kde je dotace až 85%. V současné době čekáme na vypsání a pravidel pro nové dotační období. V případě Vašeho zájmu o tuto problematiku nás kontaktujte.

 

Vše zajistíme za vás

 • ZDARMA vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • ZDARMA vám hlídáme veškeré dotační možnosti.
 • ZDARMA upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie