Strategický rozvojový dokument obce

Buďte připraveni na čerpání dotací s rozvojovým dokumentem

Zpracujeme Vám rozvojový dokument pro snadnější čerpání dotací.

Zdarma provedeme analýzu dotačních možností na Vaše investiční záměry.

K čemu dokument slouží

  • Nutná příloha některých  žádostí o dotace.
  • Bodové zvýhodnění při žádostech o dotace.
  • Velký pomocník při plánování investičních záměrů pro nové dotační období 2015 – 2020 a přípravu rozpočtů na jednotlivé roky.
  • Všechny investiční záměry obce máte přehledně sepsané a připravené k projednání na zastupitelstvu, radě, jednání s občany, nebo dokládání jako přílohu k různým žádostem o dotace či jiné podpory.

Proč si nechat zpracovat rozvojový dokument u nás

  • Zpracujeme dokument dle požadavků MMR s co nejnižší administrativní zátěží obce.
  • Zdarma zpracujeme celkovou analýzu dotačních záměrů obce.
  • Budeme hlídat vhodné dotační tituly pro Vaše záměry.
  • Tvorbu dokumentu povede zkušený odborník, který má za sebou již mnoho vytvořených dokumentů a poradí Vám s případnými nejasnostmi.
  • Nabízím možnost online či fyzických dotazníkových šetření pro občany obcí, aby se vyjádřili k záměrům obce a poskytnout tyto výstupy zastupitelstvu k projednání, což následně slouží i jako podklad při různých neshodách u plánování investic mezi zastupiteli a občany obce.

Cena vyhotovení strategického rozvojového dokumentu

  • Cena za zpracování strategického rozvojového dokumentu je 18.000,-Kč.

Kontaktujte nás

Rádi s Vám pomůžeme s investičními záměry v novém dotačním období 2015 – 2020.

Spolupracujte se zkušenými odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

 

Kategorie