Vysokorychlostní internet

Využijte dotace pro poskytovatele vysokorychlostního internetu

Získejte dotaci 50% na modernizaci a rozvoj vysokorychlostního internetového připojení.

V odůvodněných případech je možné zvýšit dotaci až na 80%.

Popis výzvy

Cílem výzvy je pokrytí území České republiky moderním, kvalitním a vysokorychlostním internetem do lokalit, ve kterých není přístup k internetu zajištěn (bílá místa) a není pravděpodobné, že do budoucna bude zajištěn komerčním subjektem. Výstupem projektu musí být zvýšení počtu odběratelů vysokorychlostního internetu ve vybrané podporované lokalitě.

Program Vysokorychlostní internet je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Stavební práce (výkopy).
 • Inženýrské práce.
 • Budování přístupových sítí nové generace (sítě NGA).
 • Pořízení pasivní síťové infrastruktury (inženýrské sítě, kabelovody, rozvodové skříně).
 • Rozšíření stávající infrastruktury pro přístup k internetu s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s.
 • Projektová dokumentace.

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 50 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 50 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 50 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 50 % 250 a více zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 mil. Kč.
 • V odůvodněných případech je možné navýšit dotaci až na 80%.
 • Realizace pouze v lokalitách bez možnosti připojení s rychlostí alespoň 30 Mbit/s.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie