Rychlerostoucí dřeviny

Dotace na výsadbu Japonského topolu

V současné době nejsou žádné dotace podporující založení plantáží rychle rostoucích dřevin. Dotační programy s nimi sice počítají, ale dle našich aktuálních informací se nepředpokládá jejich vyhlášení v následujících letech z důvodu vysoké ziskovosti této plodiny.

Dotace na pěstování Japonského topolu

V současné době je podporováno pěstování rychle rostoucích dřevin, tedy i Japonského topolu, pouze klasickou dotací na plochu orné půdy z programu SAPS a Top-up. Tento typ dotace je vyplácen každý rok a její výše závisí na nadmořské výšce půdy. Konkrétní částka této dotace se každoročně mírně upravuje (zvyšuje). Průměrně se dotace dotace pohybuje okolo 5.000 Kč / ha / rok.

Pěstování Japonského topolu je velmi ziskové i bez dotace. Proto doporučujeme zemědělcům využít část své obhospodařované plochy k výsadbě této plodiny.Pěstitelé tím diverzifikují svou činnost čímž stabilizují své podnikání nezávisle na aktuální úrodnosti jiných plodin.

Pokud máte zájem o pěstování japonského topolu či jiných rychle rostoucích dřevin, tak nás kontaktujte prostřednictvím formuláře. Spolupracujeme se zkušenými zemědělci, kteří se pěstováním zabývají a jsou schopni Vám poskytnout kvalitní certifikovanou sadbu.

Kategorie