Dotace na pozemkové úpravy

Získejte dotaci na pozemkové úpravy a péči o krajinu

Čerpejte dotaci až 90% péči o přírodu a krajinu ve vašem okolí.

Myslete na životní prostředí a také na nečekaný zásah přírody.

 

Na co mohu dotaci využít?

 • Protierozní pozemkové úpravy.
 • Protipovodňové pozemkové úpravy.
 • Péče o přírodu a krajinu.
 • Posílení biodiverzity.
 • Remízy, větrolamy, poldry a podobně.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Obce a města mimo hlavního města Prahy.
 • Organizace zřizované obcí nebo městem.

 

Praktický příklad získané dotace:

Obec se rozhodla vybudovat víceúčelový poldr především jako protipovodňovou ochranu, tak
zažádala o dotaci na:

• stavební práce a pozemkové úpravy spojené s vybudováním poldru.

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 2.500.000 Kč. Koncem roku 2010 byla dotace schválena ve výši 90% a obec tak mohla svůj záměr zrealizovat. Koncem roku 2011 byla obci vyplacena dotace v celkové výši 2.250.000Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • ZDARMA vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • ZDARMA vám hlídáme veškeré dotační možnosti.
 • ZDARMA upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie