ICT a sdílené služby

Využijte šanci a čerpejte dotaci na nové IS/ICT systémy

Získejte dotaci až 45% na IS/ICT, vývoj SW a aplikací.

Minimální dotace je 1.000.000 Kč.

Popis výzvy

Cílem programu je podpora nových IS/ICT systémů, tvorba moderních-pokrokových digitálních služeb a aplikací, včetně zřizování a provozu center sdílených služeb, budování a modernizace datových center. Výše dotace se musí pohybovat mezi 1 – 200 mil. Kč.

Program Nemovitosti je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro kunkurenceschopnost (OPPIK).
dotace pro podnikatele

Na co mohu dotaci využít

  • Tvorba aplikací a vývoj SW.
  • Zřizování a provoz center sdílených služeb.
  • Budování a modernizace datových center.

Konkrétní uznatelné náklady

 • Pořízení HW, SW, sítí a licencí.
 • Stroje, technologie a další zařízení.
 • Nájmy pozemků a budov.
 • Služby poradců, expertů a studie.
 • Stavební náklady u datových center.
 • Přístup k informacím – databázím.
 • Superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců po dobu 24 měsíců.

Pro koho je dotace určena

Podniky působící v oblasti vývoje SW či center strategických služeb včetně startupů.

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky.
 • Příjemce musí (mimo budování datových center) vytořit mini. 2 pracovíní místa u IS/ICT řešení a min. 10 pracovních míst u Center sdílených služeb. Tato místa musí být udržena po dobu nejméně 5-ti let.
 • V okamžiku podání žádosti musí žadatel doložit: výkaz zisků a ztrát (2 období), finanční zdraví, podnikatelský záměr, a další dokumenty vycházející z podnikatelského záměru (smlouvy, certifikáty, dokumenty o financování, a další).

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie