OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Získejte dotaci nejčastěji 45% na rozvoj vašeho podnikání.

Celková alokace OP PIK je 4 905 mil. €

Popis operačního programu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) navazuje na operační program Podnikán a inovace (OP PI) z období 2007 – 2013.

Cílem programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Podpora má přispět k získání schopnosti místních podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst udržitelným, tedy dlouhodobým, způsobem.

OP PIK je zaměřen na intervence cílené na

  • Podporu českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru.
  • Rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou.
  • Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství.
  • Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a funkci zprostředkujícího subjektu plní Agentura pro podnikání a inovaci (API).

Pro koho jsou dotace určené

Nejčastěji pro veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …). V některých výzvách na dotaci dosáhnou i NNO, výzkumné a vývojové organizaci či subjekty státní správy a samosprávy.

V některých výzvách dotace dosahují až 100% celkových uznatelných nákladů.

Nejčastější výše dotace
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců

 

Vše zajistíme za vás

  • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
  • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
  • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
  • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
  • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
  • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie