Potenciál

Využijte šance dotací na založení vývojových center

Získejte dotaci až 50% na realizace výzkumných a inovačních aktivit.

Popis výzvy

Cílem programu je podpora realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, zvýšení jejich kapacity a zavádění uvedených aktivit do společností. Založení či rozšíření vývojových oddělení, kde bude realizován průmyslový výzkum.

Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Pořízení pozemků a budov včetně rekonstrukce.
 • Služby projektantů.
 • Pořízení vybavení center –  stroje, technologie včetně HW a SW.
 • Zavedení kvalifikovaných pracovních míst.
 • Nákup licencí, patentů, know-how.
 • Náklady spojené se založením či rozšířením vývojových center.

Pro koho je dotace určena

 • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 50 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 50 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 50 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 50 % 250 a více zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Minimální výše dotace je 2 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace je 75 mil. Kč / 150 mil. Kč v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Dotace je určena pro podniky na území České republiky, mimo území hlavního města Praha.
 • Malé a střední podniky mohou čerpat dotace na některé provozní náklady (mzdy pro absolventy VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, pojistné a poradenské služby).
 • Podporované činnosti CZ-NACE ke stažení ZDE.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie