Aplikace

Využijte šance dotací na vzdělávání v oblasti vývoje

Získejte dotaci až 80% na získávání nových vědomostí potřebných pro vývoj nových produktů. 

Popis výzvy

Cílem programu je získávání nových vědomostí, které jsou potřebné pro vývoj nových technologií, produktů a materiálů. Výsledkem činnosti bude zavádění inovací vyšších řádů a tvorba produktů, které budou konkurenceschopné na mezinárodním trhu.

Program Aplikace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Dotace 80%

Na co mohu dotaci využít

 • Průmyslový výzkum (nejedná se o základní výzkum).
 • Experimentální vývoj.
 • Poradenské služby využité pro účely projektu.
 • Mzdové náklady výzkumných pracovníků.
 • Stroje a vybavení (pouze formou odpisů).
 • Provozní a režijní náklady projektu.
 • Patenty, licence, know-how.
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Náklady na účast na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítí IraSME.

Pro koho je dotace určena

Dotace je určena pro malé, střední i velké podniky (Podnikatelské subjekty, Organizace pro výzkum a šíření znalostí.), které mohou žádat individuálně nebo v konsorciu. Maximální míra podpory je 70% za celý projekt.

 • Minimální výše dotace je 1 min. Kč.
 • Maximální výše dotace je 100 mil. Kč.

Pro samostatné podniky

 Kategorie podniku Průmyslový výzkum Experimentální vývoj Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 70 % 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 70 % 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 60 % 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 50 % 25 % 250 a více zaměstnanců

Pro sdružení podnikatelů v konsorciu

 Kategorie podniku Dotace na realizaci eng. úspor Dotace na energetické audity Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 80 % 60 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 80 % 60 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 75 % 50 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 65 % 40 % 250 a více zaměstnanců

Podmínky a omezení

 • Každý žadatel (1 IČ) může v této výzvě předložit maximálně 4 projekty, tedy 4 aktivní žádosti.
 • Dotace lze využít na území ČR, mimo území hlavního města Praha.
 • Podporované činnosti CZ-NACE ke stažení ZDE.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie