Cyklostezky a peší zóny

Získejte dotaci na cyklostezky, pěší zóny a veřejné komunikace

Čerpejte dotaci až 85% na cyklostezky, pěší zóny a veřejné komunikace.

Umožněte svým obyvatelům a turistům aktivní trávení volného času.

Opravte pomocí nových dotačních titulů veřejné komunikace.

 

Na co mohu dotaci využít?85

 • Výstavbu nebo rekonstrukci cyklostezky a pěší zóny.
 • Informační tabule a jiné značení na stezce.
 • Místa pro odpočinek včetně laviček a doprovodné vybavení.
 • Propagaci a zviditelnění stezky v okolí.
 • Stavební práce spojené s opravou veřejných komunikací.
 • Silnice a chodníky.
 • Výsadba doprovodné zeleně.
 • Výdaje na technickou a projektovou dokumentaci.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Obce a města mimo hlavního města Prahy.

 

Praktický příklad získané dotace:

Obec se rozhodla zřídit cyklostezku v jejím okolí a zažádala o dotaci na:
• stavební práce spojené se samotnou stezkou,
• informační tabule a jiné značení na stezce,
• odpočívací místa na stezce včetně laviček a drobného zázemí.

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 2.500.000 Kč. Koncem roku 2010 byla dotace schválena ve výši 90% a obec tak mohla svůj záměr zrealizovat. Koncem roku 2011 byla obci vyplacena dotace v celkové výši 2.250.000Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • ZDARMA vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • ZDARMA vám hlídáme veškeré dotační možnosti.
 • ZDARMA upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie