Dotace na rybníky

Získejte dotace na rybníkářství

Čerpejte dotace až 90% na rybníkářství.

Neváhejte a využijte nových dotačních titulů pro roky 2014 – 2020.

 

Na co mohu dotaci využít?Dotace 50%

 • výstavba či rekonstrukce rybníků (vč.hrází, stavidel, atd.)
 • odbahnění rybníků,
 • zpracování produktů rybolovu, akvakultury a jeji uvedení na trh (lze i automobil, či pracovní čtyčkolka)
 • udržení říční produkce sladkovodních ryb,
 • zlepšení kvality vodního prostředí v rybnících,
 • zajištění modernizace zpracovatelských kapacit.

Pro koho je dotace určena?

 • majitelé vodních ploch,
 • podnikatelé v oblasti akvakultury.

 

Praktický příklad získané dotace:

Majitel rybníku se rozhodl jej odbahnit a opravit hráz:
• stavební práce spojené se zpevněním hráze
• odbahnění
• výsadba doprovodné zeleně

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 2.500.000 Kč. Koncem roku 2010 byla dotace schválena ve výši 90% a majitel tak mohla svůj záměr realizovat. Koncem roku 2011 mu byla vyplacena dotace v celkové výši 2.250.000Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie