Nemovitosti

Nepropásněte šanci a čerpejte dotaci na rekonstrukci.

Získejte dotaci 45% na rekonstrukci, revitalizaci či přístavbu

podnikatelské nemovitosti.

Popis výzvy

Cílem výzvy je zvýšení zaměstnanosti, zlepšení životního prostředí a pracovních podmínek. Cíle bude dosaženo prostřednictvím  modernizace zastaralých a nevyhovujících budov (provozů) či jejich nahrazení novými budovami.

Podporovaná bude rekonstrukce brownfield a jiných technicky nevyhovujících objektů k podnikání.

dotace pro podnikatele 45%

Program Nemovitosti je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro kunkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Rekonstrukce objektu.
 • Revitalizace plochy pro vlastní podnikání.
 • Nákup pozemků a staveb (budou-li plnit definici brownfield).
 • Demolice (pokud je cena včetně výstavby nižší než případná rekonstrukce).
 • Příprava pozemků k další výstavbě.
 • Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám.
 • Technická a projektová dokumentace, studie, služby expertů.

 

Pro koho je dotace určena

Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).

 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců
 Velký podnik 25 % 250 a více zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Minimální dotace je 1 mil. Kč.
 • Maximální dotace 200 mil. Kč.
 • Žadatel musí mít uzavřená alespoň 2 po sobě jdoucí účetní období.
 • Maximální doba realizace je 3 roky.
 • Není podporována nová výstavba tzv. „na zelené louce.“
 • Minimální podlahová plocha nemovitosti je 500m2.
 • V případě přístavby může dojít k navýšení podlahové plochy max. o 100%.
 • V době podání plné žádosti musí mít žadatel připravenou kompletní dokumentaci včetně položkového rozpočtu a stav. povolení.
 • Dotaci nelze poskytovat na již realizovaná opatření.
 • Podporované jsou pouze vybrané podnikatelské činnosti CZ-NACE ke stažení ZDE.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie