Včelařství a výroba medu

Získejte dotaci na rozvoj včelařství

 

Čerpejte dotaci na pořízení technologie ke zpracování medu.

GARANTOVANÁ dotace 50% maximálně však 150.000 Kč.

 

Na co mohu dotaci využít?

 • zařízení na vytáčení medu,
 • míchačka nebo pastovací zařízení,
 • odvíčkovací zařízení,
 • dekantační nádoba,
 • čerpadlo tekutého medu,
 • tepelná komora,
 • nádoba umožňující míchání medu – temperaci,
 • plnička medu,
 • zařízení pro chlazené sklady,
 • nádoby (konve, sudy),
 • refraktometr,
 • zařízení pro získávání vosku, pilu,
 • pomůcky sloužící k diagnostice varroázy,
 • pořízení úlů,
 • kárky a přívěsy na úly,
 • technologie pro výrobu dalších včelařských produktů,
 • a spoustu dalších.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Začínající i stávající včelaři.
 • Stávající zemědělci a zemědělská družstva podnikající déle jak 2 roky, jejichž zemědělské aktivity tvoří více než 40% celkových ročních příjmů.
 • Začínající zemědělci, kteří doposud svou zemědělskou činnost nezahájili nebo ji provozují méně než 2 roky.

Praktický příklad získané dotace:

Začínající včelař potřeboval pořídit veškeré technologie ke zpracování medu, proto požádal o dotaci na:

 • zařízení na vytáčení medu,
 • míchačka nebo pastovací zařízení,
 • odvíčkovací zařízení,
 • dekantační nádoba,
 • čerpadlo tekutého medu,
 • tepelná komora,
 • nádoba umožňující míchání medu – temperaci,
 • plnička medu,
 • zařízení pro chlazené sklady,
 • nádoby (konve, sudy),

Žádost byla podána v roce 2011 s celkovými plánovanými náklady 170.000,- Kč. V průběhu roku 2011 byla dotace schválena a okamžitě proplacena v celkové výši 50%, tedy 85.000 Kč.

Vše zajistíme za vás

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.Bez názvu-2
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Příprava příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie