Založení lesa, zalesnění

Získejte dotaci na zalesnění

Čerpejte dotaci 65.000 Kč za každý založený hektar lesa.

100% na obnovu po kalamitách.

Jako bonus každoročně čerpejte 18.500 Kč / ha.

 

Na co a jak velkou dotaci mohu využít?dotace-pro-majitele-lesu

100% dotace pro vlastníky lesa nebo lesní hospodáře:

 • obnova lesa po kalamitě,
 • obnova lesa po povodni,
 • opravy a stavby cest do šířky 2m,

Nároková dotace na:

 • 65.000 Kč / ha na založení listnatého lesa na orné půdě nebo trvale travnatém porostu,
 • 50.000 Kč / ha na založení jehličnatého lesa na orné půdě nebo trvale travnatém porostu,
 • 11.000 Kč / ha / rok na péči o les,
 • 7.500 Kč / ha / rok jako náhradu za vysázení lesa na orné půdě,
 • 3.800 Kč / ha / rok jako náhradu za vysázení lesa na trvale travnatém porostu.
Naše společnost řeší zakázky nad 5 hektarů.

Pro koho je dotace určena?

 • Vlastník zalesňovaného pozemku.
 • Sdružení vlastníků zalesňovaných pozemků.

Praktický příklad získané dotace:

Vlastník 6 ha vedeného jako TTP se rozhodl tento pozemek zalesnit, proto požádal o dotaci na:

• výsadbu listnatého lesa,

• o každoroční příspěvek na péči o les,

• o každoroční náhradu za zalesnění.

Žádost byla podána a schválena v roce 2011 a bylo vlastníkovi vyplaceno 390.000 Kč, dále pak od roku 2012 pobírá každoročně 66.000 Kč na péči o les a 45.000 Kč jako náhradu za vysázení lesa.

 

Vše zajistíme za vászaložení lesa

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Příprava příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie