Poradenství 2

Využijte šanci a získejte dotaci na poradenské služby odborníků

Získejte dotaci 50% na poradenské služby. 

Popis výzvy

Cílem programu je poskytování dotace na poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a managementu inovací (mentoring, koučink, foresight), na služby pro strategické řízení a na služby k usnadnění zapojování podniků do mezinárodních programů v oblasti výzkumné spolupráce.

Program Poradenství 2 je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

  • Rozbor a studie zavádění informačního systému.
  • Analýza inovačního potenciálu společnosti.
  • Bezpečnost informací.
  • Inovace výrobního a logistického procesu.
  • Využití modelu řízení prodeje.
  • Poradenství expertů se znalostí mezinárodního prostředí.
  • Zapojení podniků do mezinárodních programů v oblasti výzkumné spolupráce.
  • Studie pro žádosti o dotaci v rámci dotačních programů Evropské komise (HORIZON 2020, COSME).

Pro koho je dotace určena

  • Agentury CzechInvest a Czech Trade.
  • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 50% 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 50 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 50% 51 – 250 zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

  • Projekt nesmí být realizován na území hlavního města Prahy.
  • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace je 1 mil. Kč.
  • Poradenské služby musí souviset se záváděním inovací a zvyšováním mezinárodní konkurenceschopnosti.

Vše zajistíme za vás

  • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
  • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
  • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
  • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
  • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie