Dotace na kotle

Získejte dotaci na výměnu kotle

Ušetřete až 75% ceny nového kotle na vytápění svého rodinného domu.

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci zpětně.

Uznávány jsou veškeré výdaje placené po 1. lednu 2014.

 

Typ podpory Podpora při současném zateplení a výměně oken (max 75%) Podpora bez zateplení a výměny oken (max 55%)
Kotel na biomasu s ruční dávkou paliva

50.000,-Kč

40.000,-Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dávkou paliva

100.000,-Kč

80.000,-Kč

Krbová kamna a uzavřené krbové vložky na biomasu s ruční dávkou paliva a teplovodním výměníkem

50.000,-Kč

40.000,-Kč

Krbová kamna na biomasu se samočinnou dávkou paliva a teplovodním výměníkem

50.000,-Kč

40.000,-Kč

Tepelné čerpadlo voda-voda

100.000,-Kč

80.000,-Kč

Tepelné čerpadlo země-voda

100.000,-Kč

80.000,-Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

75.000,-Kč

60.000,-Kč

Plynové kondenzační kotle

18.000,-Kč

15.000,-Kč

Instalace jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla

100.000,-Kč

Není podporováno

 

100% GARANCE ZÍSKÁNÍ DOTACE. Neslibujeme, ale GARANTUJEME.

Všechny námi podané žádosti v programu Zelená úsporám byly proplaceny.

 

K dotaci dále získáte

5.000Kč – na zpracování odborného posudku (projektové dokumentace a energetického posudku)

 

Vše zajistíme za vás

  1. Veškerou dokumentaci nutnou k získání dotace (tecnické výkresy, odborný posudek – energetický audit).
  2. Sepsání, podání a schválení žádosti o dotaci.
  3. Kompletní vyúčtování a proplacení dotace.

 

Důležité informace

kotel na peletky

  • Na dotaci máte nárok pouze pokud nahrazujete kotel na tuhá či kapalná fosilní paliva (uhlí, mazut).
  • V rámci dotace musí být instalovány pouze materiály, výrobky a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií.
  • Žadatel musí stvrdit čestným prohlášením, že zajistil ekologickou likvidaci původního zdroje tepla.
  • Pokud spolu s výměnou kotle nerealizujete zateplení domu, tak je nutné plnit podmínku měrné roční potřeby tepla na vytápění EA (maximálně 150 kWh/m2/rok). Roční potřebu tepla Vám vypočte náš projektant.
  • V rámci programu Nová zelená úsporám nejsou podporované kotle na spalování uhlí ani v kombinaci s biomasou.

 

Cena za kompletní vyřízení dotace na klíč

 Dotace na: Cena
 Solární panely na ohřev TUV 10.000,-Kč
 Solární panely na ohřev TUV a přitápění 12.000,-Kč
Vytápění 15.000,-Kč
 Zateplení a výměnu oken 30.000,-Kč
 Kombinace zateplení a vytápění 35.000,-Kč

Pro jakékoli dotazy a požadavky využijte prosím formulář na pravé straně.

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE ZKUŠENÉ ODBORNÍKY.

Kategorie