Partnerství znalostního transferu

Využijte šanci a čerpejte dotaci na přenos nových technologií

Získejte dotaci až 70% na vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Popis výzvy

Cílem programu je vytvoření spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými a vývojovými organizacemi za účelem šíření souvisejících znalostí a za účelem šíření transferu nových technologií a dovedností, ke kterým podniky neměly do teď přístup.

Program Partnerství znalostního transferu je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Zavádění nových produktů a služeb.
 • Zlepšení výrobních procesů.
 • Přístup k informacím a databázím.
 • Služby poradců a expertů.
 • Pracovní setkání a meeting.
 • Spotřební materiál související s projektem.

Pro koho je dotace určena

 • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 • Výzkumné a vývojové organizace.
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik až 70% 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik až 70%  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik až 70% 51 – 250 zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace je 3,5 mil. Kč.
 • Transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku.
 • Projekt lze realizovat na území České republiky, mimo hlavní město Praha.
 • MSP musí poskytnout finanční příspěvek partnerské organizaci ve výši 30% způsobilých výdajů.
 • Podporované činnosti CZ-NACE ke stažení ZDE.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie