3.5 Snížení enviromentálních rizik a rozvíjení systémů

Využijte šance dotací na bezpečnost životného prostředí.

Získejte dotaci až 85% na snížení následků chemických havárií a vytvoření nových technologií, postupů a informačních systémů. 

Popis výzvy

Program je zaměřen na náhradu nebo rekonstrukci zařízení s cílem omezování následků chemických havárií a zvýšení bezpečnosti provozu. Dále na aplikace technologií a postupů, které přispívají k bezpečnější manipulaci s chemickými látkami a tím i ke snížení enviromentálních rizik a také na vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů.

Program 3.5 Snížení enviromentálních rizik a rozvíjení systémů je součástí Operačního programu Životního prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Rekonstrukce chladícího zařízení (změna chladiva, snížení množství kapalného čpavku, náhrada chladícího zařízení, modernizace rozvodů).
 • Protipožární izolace zásobníků LPG.
 • Bezpečné stáčení vstupních surovin a nových produktů.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží včetně realizace havarijních jímek.
 • Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků.
 • Rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv.
 • Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií (pesticidy, umělá hnojiva, hormony a růstové faktory).
 • Zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek.
 • Znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií.
 • Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií.
 • Vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek.
 • Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

 • Projekty budou realizovány na celém území České republiky, mimo území hlavního města Prahy.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie