Dotace na úspory energií

Získejte dotaci na úspory energií při výrobě

Získejte dotaci až 50% na zateplení nebo pořízení nového zdroje tepla.

Vyměňte plynové kotle za kogenerační jednotky, které Vám kromě tepla vyrobí i el. energii.

 

Na co mohu dotaci využít?

 • Pořízení nových technologií vedoucí ke zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie.
 • Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.
 • Pořízení HW a SW nutného k ovládání nových technologií.
 • Zlepšování tepelně technických vlastností budov.
 • Využití odpadní energie v průmyslových procesech pro vlastní spotřebu podniku.
 • Zvyšování energetické účinnosti zaváděním vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (pouze
  v případě co největšího využití vyrobené elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na
  provozní podmínky podniku).
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických
  procesů.
 • Výstavba nových či rekonstrukce stávajících malých vodních elektráren.
 • Technická a projektová dokumentace.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Právnické osoby (mimo akciových společností s akciemi na doručitele).
 • Fyzické podnikající osoby.

 

Praktický příklad získané dotace:

Podnik se rozhodl vyměnit plynové kotle za kogenerační jednotky, které z plynu vyrobí jak teplo, tak elektrickou energii. Zároveň došlo k výměně elektromotorů u výrobních technologií za nové s nižší spotřebou a zateplení části výrobní haly. Podnik požádal o dotaci na:
• Pořízení kogeneračních jednotek.
• Zateplení části výrobní haly.
• Nákup nových elektromotorů.
• Technickou a projektovou dokumentaci.

 

Žádost byla podána v roce 2011 s celkovými plánovanými náklady 32.500.000 Kč. Začátkem roku 2012 byla dotace schválena ve výši 50% a podnik tak mohl svůj záměr zrealizovat. V roce 2013 byla vyplacena dotace v celkové výši 16.250.000Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie