1.1 Snížení znečištění vod

Využijte šanci a čerpejte dotaci na snížení znečištění vod

Získejte dotaci až 85% a mějte kvalitní vodní zdroje. 

Popis výzvy

Program je zaměřen zejména na výstavbu kanalizací a modernizaci čistíren odpadních vod (ČOV). Dále pak na odstranění nadměrného zatížení povrchových i podzemních vod živinami způsobenými lidskou činností, jako jsou dusíkaté látky a fosfáty. V neposlední řadě pak na zlepšování kvality vody a zajištění dodávek pitné vody.

Program 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Výstavba a modernizace kanalizací.
 • Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod.
 • Odstraňování příčin značného zatížení povrchových vod živinami.
 • Likvidace odpadních vod.

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Nákup nemovitosti.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Projektové dokumentace pro projekty dodávek.
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
 • Řízení dopravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti a družstva.

Podmínky a omezení

 • Výzva je průběžná, nesoutěžní a vztahuje se na individuální projekty.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie