Lesní technika

Získejte dotace na lesnictví a úpravy lesa

Čerpejte dotaci na úpravy lesa.

Stavte a opravujte lesní cesty a odpočinková místa s dotací 100%.

Lesní hospodáři s více jak 3 ha, získejte dotaci 50% na lesní techniku.

 

Na co a jak velkou dotaci mohu využít?

 

 • speciální lesní traktory, vyvážecí traktory (forwardery),
 • vyvážecí soupravy, případně univerzální kolové traktory,
 • malotraktory kategorie T2 a T3,
 • odvorní soupravy,
 • štěpkovače,
 • štípací stroje, krátící stroje,dotace-pro-lesni-hospodare
 • mulčovací frézy, drtiče, shrnovače klestu,
 • pluhy a radlice na údržbu cest,
 • navijáky a lanovky ke soustřeďování dříví,
 • rýhovací zalesňovací a kultivační stroje,
 • předřezávače kořenů sazenic, vyorávače sazenic a další školkovací stroje,
 • samojízdné nakladače (rampovače),
 • návěsy, valníky, přívěsy, vleky,
 • motorové pily a křovinořezy,
 • výstavba případně rekonstrukce/modernizace provozu pro zpracování lesnických produktů,
 • technologie pro zpracování lesnických produktů,
 • technologie na zpracování a využití zůstatkové biomasy z lesní nebo dřevařské výroby,
 • stroje a zařízení pro dopravu materiálu po areálu provozovny,
 • projektová a technická dokumentace,
 • a spoustu dalších.

Dále příspěvky dle počtu ha na:

 • obnovu lesů poškozených imisemi v pásmu ohrožení A nebo B 
 • zajištění a výchovu porostů,
 • sdružování vlastníků lesů malých výměr,
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie (vyklízení lanovkou, koněm, štěpkování a rozptýlení hmoty atd.)
 • zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Lesní hospodář, který hospodaří dle platného lesního zákona s více jak 3 ha lesa.
 • Vlastník lesa nebo sdružení vlastníků lesa.

Praktický příklad získané dotace:

Lesní hospodář obnovoval lesní techniku, proto požádal o dotaci na:

• vyvážečka,

• motorové pily.

Žádost byla podána v roce 2011 s celkovými plánovanými náklady 4.600.000,- Kč. V průběhu roku 2012 byla dotace schválena ve výši 50%. Lesní hospodář si nakoupil uvedenou techniku a v září roku 2012 mu byla vyplacena dotace v celkové výši 2.300.000 Kč.

 

Vše zajistíme za váslesní technika

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Příprava příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie