Základní a mateřské školy

Získejte dotaci na rekonstrukci či stavbu MŠ a ZŠ 2014 – 2020

Čerpejte dotaci 85%  pro mateřské a základní školy. 

Myslete na příští generace a umožněte dětem vzdělání.

Na co mohu dotaci využít?85

 • výstavbu nových prostor a přístavby k zvýšení kapacity zařízení (učebny, jídelny, sociální zařízení apod.)
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor
 • projektová a inženýrská činnost (stavební dozor, BOZP , výběr dodavatele),
 • vybavení MŠ/ZŠ  (hardware, software, mobiliář, nábytek, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch atd.)
 • budování a rekonstrukce dětského hřiště atd.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Obce a svazky obcí zřizující MŠ/ZŠ.
 • Dotace není určena pro soukromé subjekty.

 

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ZÍSKANÉ DOTACE

Obec se rozhodla  zrekonstruovat a rozšířit budovu mateřské školy, tak zažádala o dotaci na:

 • výměnu oken,
 • rekonstrukci a výstavbu nových tříd,
 • doplnění mobiliáře dětského hřiště,
 • rekonstrukce stávajících sociálních zařízení a jejich rozšíření.

Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 2.400.000 Kč. Ještě v daném roce byla dotace schválena ve výši 90% a obec tak mohla svůj záměr zrealizovat. Koncem roku 2011 byla obci vyplacena dotace v celkové výši 2.160.000Kč.

 

Vše zajistíme za vásSchool_Front_Entrance

 • ZDARMA vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • ZDARMA vám hlídáme veškeré dotační možnosti.
 • ZDARMA upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Využijte dotací  dokud jsou rozpočty plné.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO A MY VÁS BUDEME KONTAKTOVAT.

Kategorie