3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží

Využijte šance dotací na odstranění ekologických zátěží

Získejte dotaci až 85 % na ozdravení kontaminovaných míst.

Minimální investice záměru musí přesáhnout 500.000,-Kč.

Popis výzvy

Program je zaměřen především na kontrolu ekologických zátěží způsobených nebezpečnými látkami, které negativně působí na životní prostředí a lidský život a na jejich odstranění, na realizaci průzkumných prací, analýzu rizik a na ozdravení míst kontaminovaných lokalit.

Program 3.4 Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Dokončení inventarizace.
 • Odstranění ekologických zátěží.
 • Průzkumné práce.
 • Analýza rizik.
 • Ozdravení kontaminovaných míst.

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Projektové dokumentace pro projekty dodávek.
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).
 • Mzdové náklady na realizaci projektu (pouze v případě činností zemědělského a lesnického charakteru).

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

 • Výzva je kolová a vztahuje se na individuální projekty.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na projekt  je 500 000 Kč (bez DPH).
 • Projekt lze realizovat na celém území České republiky.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie