4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Nepropásněte šance dotací na revitalizaci veřejné zeleně

Získejte dotaci až 60% na obnovu sídelní zeleně a založení nových vodních ploch. 

Popis výzvy

Cílem programu je posílení poškozených ekosystémů v sídlech, revitalizace sídelní zeleně (ošetření stromů, ořezání a doplňující výsadby), zakládání nových ploch veřejné zeleně (parky, sady, zahrady, aleje a lesoparky) a obnova či zakládání nových vodních ploch (tůně, jezírka, mokřady, retenční nádrže na srážkovou vodu).

Program 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Revitalizace sídelní zeleně.
 • Výstavba nových ploch veřejné zeleně (parky, zahrady, lesoparky).
 • Obnova vodních ploch.
 • Výstavba nových vodních ploch (jezírka, mokřady, tůně).

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Nákup nemovitosti.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
 • Řízení dopravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

 • Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 250 000 Kč (bez DPH).
 • Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie