Dotace na elektromobily a nabíjecí stanice

První výzva z programu Nízkouhlíkové technologie

Příjem žádostí bude probíhat od 1.4.2016 do 31.7.2016 a bude rozdělen do kategorií:

Aktivita a) Elektromobilita – dotace až 70% 

  • Pořízení elektromobilů.
  • Pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu nikoliv pro veřejné dobíjení).

Vzhledem k existenci tabulky s maximálními uznatelnými náklady na pořízení elektromobilů, je reálná dotace na nákup elektromobilu mezi 20% – 25% z pořizovací ceny osobního nebo užitkového elektromobilu.

Aktivita b) Akumulace energie – dotace 60%

  • Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií).

Aktivita c) Druhotné suroviny – dotace 45%

  • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností).
  • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny).
  • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Jiří Veselka

projektový manažer

733 544 484

info@DotaceZ.eu

 

Kategorie