Spolupráce – klastry

Nepromarněte šanci a čerpejte dotaci na inovační aktivity

Získejte dotaci 50% na podporu inovací a spolupráce firem. 

Popis výzvy

Cílem výzvy je podpora inovačních sítí a spolupráce firem a institucí pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporovanými aktivitami jsou kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace, technologické platformy, a kooperační inovační sítě.

 Program Spolupráce- klastry je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Na co mohu dotaci využít

 • Mzdy expertů a výzkumných pracovníků.
 • Nákup služeb poradců a expertů.
 • Marketing a propagace.
 • Semináře, konference.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Pro koho je dotace určena

 • Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty (OSVČ, a. s., s. r. o., k. s., …).
 • Výzkumné a vývojové organizace.
 Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku
 Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců
 Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců
 Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců

 

Podmínky a omezení

 • Pro aktivitu kolektivního výzkumu dosáhne dotace 45% pro malé podniky a 35% pro střední podniky, u ostatních aktivit dotace dosáhne až 50% nákladů.
 • Minimální výše dotace 500 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace 80 mil. Kč.
 • Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, alespoň 3 uživatelé.
 • Většinová část členů klastru (alespoň 60% všech členů) musí být tvořena MSP.
 • Podporované činnosti CZ-NACE ke stažení ZDE.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie