6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Získejte dotaci 45.000 € na zahájení zemědělské činnosti

Dotace na pořízení nových strojů, nemovitostí, rekonstrukce a stavby.

Využijte příležitosti v novém dotačním období 2014 – 2020.

 

Popis Výzvy

Tato dotace je poskytována přes Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Žádosti o dotace je možné podávat pravidelně na základě výzvy, vždy 1 měsíc v roce. Na realizaci záměru má žadatel 2 roky.

Na co mohu dotaci využít

 • Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu.
 • Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • Investice na úpravu a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně staveb na jejich skladování.
 • Nákup zemědělských nemovitostí. (lze i v rámci rodiny za ceny obvyklé).
 • Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo koní).
 • Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku.
 • Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

!Dotaci lze využít i na koupi traktoru!

 

Pro koho je dotace určena

 • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku a není registrován více jak 24 měsíců jako zemědělský podnikatel.
 • Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let.
 • Zemědělec dosáhl minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.
 • V případě právnické osoby musí být statutárním orgánem s podílem 100%.

Dotace bude vyplácena stylem 20.000 € po podpisu rozhodnutí o přidělení dotace, 20.000 € po profinancování a předložení žádosti o proplacení a 5.000 € po splnění podnikatelského plánu, který je součástí žádosti o dotaci.

Praktický příklad získané dotace

Mladý zemědělec se rozhodl věnovat se zemědělství jako hlavní obživě a proto si požádal o dotaci na:

nákup více hekratů půdy, technologie k chovu skotu masného plemene a oplocení pastviny.

Žádost o dotaci byla podána v roce 2013. Jelikož plnil dostatek bodů ke schválení dotace bylo mu vystaveno rozhodnutí o přidělení dotace a měl tak 2 roky na realizaci svého záměru. V tomto roce byla dotace pouze 40tis. Euto. Bylo mu vyplaceno 20.000 € předem, přičemž musel proinvestovat celou částku a doložit doklady od pořízených technologií a pozemků. Po kontrole těchto dokladů mu bylo zpětně vyplaceno dalších 20.000 € a tak bylo čerpání dotace ukončeno.

 

V době podání žádosti o dotaci již musí žadatel plnit minimální hodnotu zemědělské činnosti (zapsané v registrech pozemky popř. DJ v minimálně předepsaných hodnotách). Pro výpočet těchto minimálních hodnot nás kontaktujte.

Vše zajistíme za vás

 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Sestavení vhodného podnikatelského plánu.
 • Výpočet finančního zdraví.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie